نویسنده = محمد آهنگریان غلامرضا جهانفرنیا جلیل جعفری
تعداد مقالات: 1

1 تحلیل ترموهیدرولیکی راکتور مینیاتوری بر حسب پارامترهای بدون بعد با روش عددی
محمد آهنگریان غلامرضا جهانفرنیا جلیل جعفری
مشاهده مقاله | اصل مقاله (360.49 K)