نویسنده = غلامرضا شاه حسینی علیرضا نیسی مهدی سلطانی جمشید امیری مقدم حامد مجیدی زاهد رضا فرجی
تعداد مقالات: 1

1 تأثیر پرتو گاما بر کیفیت اسپرم، درصد لقاح، چشم زدگی و تفریخ تخم ماهیان تمام ماده آزاد (Salmo trutta caspius) دریای خزر
غلامرضا شاه حسینی علیرضا نیسی مهدی سلطانی جمشید امیری مقدم حامد مجیدی زاهد رضا فرجی
مشاهده مقاله | اصل مقاله (525.72 K)