نویسنده = اکبر بویری منجی محمد حسن ملاح وانیک قلی پور
تعداد مقالات: 1

1 استفاده از عامل کاهنده روی جهت بهبود فرآیند جذب اورانیوم برروی جاذب های زیستی
اکبر بویری منجی محمد حسن ملاح وانیک قلی پور
مشاهده مقاله | اصل مقاله (632.31 K)