نویسنده = احسان اله نوری یحیی صادقی
تعداد مقالات: 1

1 نتایج اولیه تعیین نیمه تحلیلی پارامتر تعادلی پلاسمای توکامک
احسان اله نوری یحیی صادقی
مشاهده مقاله | اصل مقاله (600.04 K)