نویسنده = فرشته غلامی احسان علی بیگی مجتبی شمسایی محمدرضا قاسمی
تعداد مقالات: 1

1 ارزیابی حفاظ بیمارستان شریعتی به روش محاسباتی و مقایسه نتایج با کد MCNPX
فرشته غلامی احسان علی بیگی مجتبی شمسایی محمدرضا قاسمی
مشاهده مقاله | اصل مقاله (457.34 K)