نویسنده = جواد جامعی اسکویی محسن خردمند سعدی
تعداد مقالات: 1

1 تخمین توان ایستانندگی و برد یونها با استفاده از شبکههای عصبی مصنوعی و کد SRIM
جواد جامعی اسکویی محسن خردمند سعدی
مشاهده مقاله | اصل مقاله (650.63 K)