نویسنده = ابراهیم عابدی امین داوری سیدمحمد میروکیلی
تعداد مقالات: 1

1 طراحی و تحلیل عملکرد مکانیزم شکست اثر سیفونی جهت جلوگیری از وقوع LOCA در راکتورهای نوع استخری
ابراهیم عابدی امین داوری سیدمحمد میروکیلی
مشاهده مقاله | اصل مقاله (875.36 K)