نویسنده = صادق یوسفی نسب عبدالحمید مینوچهر احمدرضا ذوالفقاری علی نوروزی اقباش
تعداد مقالات: 1

1 بدست آوردن پروفایل تغییرات دمایی دیواره یک سانتریفیوژ با استفاده از روش DSMC
صادق یوسفی نسب عبدالحمید مینوچهر احمدرضا ذوالفقاری علی نوروزی اقباش
مشاهده مقاله | اصل مقاله (964.81 K)