نویسنده = انصاری فرغلامرضا زاهدی یگانه محمد حسین
تعداد مقالات: 1

1 تخمین غلظت زنون و ساماریوم در یک راکتور هسته ای آب تحت فشار با استفاده از روش لیاپانوف
انصاری فرغلامرضا زاهدی یگانه محمد حسین
مشاهده مقاله | اصل مقاله (620.82 K)