نویسنده = کمالی نیا امیر حسین ربیعی عطااله حداد کمال
تعداد مقالات: 2

1 بررسی مدل جسم متخلخل در تحلیل ترموهیدرولیکی مولد بخار نیروگاه هستهای بوشهر بکمک دینامیک سیالات محاسباتی
کمالی نیا امیر حسین ربیعی عطااله حداد کمال
مشاهده مقاله | اصل مقاله (792.33 K)

2 شبیهسازی سهبعدی مولد بخار افقی نیروگاه هستهای در حادثهی قطع آب تغذیه
کمالی نیا امیر حسین ربیعی عطااله حداد کمال
مشاهده مقاله