نویسنده = نفیسه سالک سیمیندخت شیروانی علی بهرامی سامانی سارا وثوقی محسن محرابی محمد قنادی مراغه.
تعداد مقالات: 1

1 بهینه سازی فاکتورهای موثر در تولید رادیونوکلید Lu177 به صورت بدون حامل اضافه شده با استفاده از روش کروماتوگرافی استخراجی
نفیسه سالک سیمیندخت شیروانی علی بهرامی سامانی سارا وثوقی محسن محرابی محمد قنادی مراغه.
مشاهده مقاله | اصل مقاله (925.52 K)