نویسنده = مرتضی ایمانی مهدی آقایی مغانلو احمدرضا ذوالفقاری
تعداد مقالات: 2

1 محاسبه تنش و کرنش پلاستیک در زمان تماس قرص و غلاف سوخت تحت بار دمایی به روش تفاضل محدود
مرتضی ایمانی مهدی آقایی مغانلو احمدرضا ذوالفقاری
مشاهده مقاله

2 پیش بینی عددی زمان تماس سوخت و غلاف در خلال فرسایش سوخت
مرتضی ایمانی مهدی آقایی مغانلو احمدرضا ذوالفقاری
مشاهده مقاله | اصل مقاله (1.04 MB)