نویسنده = مهسا نوری اصل احمد بیطرفان رجبی علیرضا صدر ممتاز
تعداد مقالات: 2

1 ارزیابی بازههای انرژی قابل استفاده در اصلاح پراکندگی تصاویر SPECT به روش سه بازه انرژی با تقریب مثلثی : یک مطالعه شبیه سازی
مهسا نوری اصل احمد بیطرفان رجبی علیرضا صدر ممتاز
مشاهده مقاله

2 کاربرد برنامه شبیه سازی SIMIND در تصویربرداری پزشکی هستهای SPECT
مهسا نوری اصل احمد بیطرفان رجبی علیرضا صدر ممتاز
مشاهده مقاله