نویسنده = علی عرفانی نیا محمدرضا نعمت الهی
تعداد مقالات: 1

1 تحلیل ترموهیدرولیک مجموعه سوخت راکتور 1000-VVER با میله های سوخت حلقوی
علی عرفانی نیا محمدرضا نعمت الهی
مشاهده مقاله