نویسنده = کوهساریان منیژه ایزدپناه عبدالمجید زنگانه وحید
تعداد مقالات: 1

1 محاسبه نیمه عمر واپاشی آلفایی با استفاده از نسخه های مختلف پتانسیل پیرامونی با بکارگیری روش ماتریس انتقال
کوهساریان منیژه ایزدپناه عبدالمجید زنگانه وحید
مشاهده مقاله | اصل مقاله (500.76 K)