نویسنده = محمدی نجمه میری حکیم آباد سید هاشم رفعت متولی لاله
تعداد مقالات: 1

1 طراحی حفاظ نوترون برای استفاده حین پرتودرمانی با شتابدهنده خطی پر انرژی
محمدی نجمه میری حکیم آباد سید هاشم رفعت متولی لاله
مشاهده مقاله | اصل مقاله (293.44 K)