نویسنده = زهرا شعبانی مصطفی عرفانی مجتبی شمسایی ظفرقندی سید پژمان شیرمردی
تعداد مقالات: 2

1 بررسی نشان دار سازی سوبسترای پی گلیکوپروتئین با هسته تکنسیوم تری کربونیل
زهرا شعبانی مصطفی عرفانی مجتبی شمسایی ظفرقندی سید پژمان شیرمردی
مشاهده مقاله

2 بررسی بیولوژیکی تکنسیوم پاکلیتاکسل در موش توموری
زهرا شعبانی مصطفی عرفانی مجتبی شمسایی ظفرقندی سید پژمان شیرمردی
مشاهده مقاله | اصل مقاله (612.86 K)