نویسنده = فضائلی حسینی نژاد سید یوسف فیضی شهزاد رحیقی رضافائزه آبادی نیا
تعداد مقالات: 1

1 نانو صفحات مغناطیسی اکسید گرافن نشاندار با گالیوم-68 :یک عامل جدید تصویربرداری PET
فضائلی حسینی نژاد سید یوسف فیضی شهزاد رحیقی رضافائزه آبادی نیا
مشاهده مقاله | اصل مقاله (558.14 K)