نویسنده = عظیمی آشپزی فرزانه سجادی سوده السادات مقدم بنائم لیلا شمسایی ظفرقندی مجتبی
تعداد مقالات: 1

1 نشاندارسازی میکروسفر رزین چلکس-100 با رادیوایزوتوپ اسکاندیم 46
عظیمی آشپزی فرزانه سجادی سوده السادات مقدم بنائم لیلا شمسایی ظفرقندی مجتبی
مشاهده مقاله | اصل مقاله (433.91 K)