نویسنده = سید علیرضا علوی وحید دهقانی
تعداد مقالات: 1

1 چگالی حالتهای مدل گاز فرمیونی پسرانده با استفاده از جمله زوجیت وابسته به دما: چگالی حالتهای Mo94
سید علیرضا علوی وحید دهقانی
مشاهده مقاله | اصل مقاله (316.56 K)