نویسنده = پویان نجفی سعید طالبی مجید قصابیان
تعداد مقالات: 1

1 بررسی تاثیر فشار اولیه گاز محبوس درون میله سوخت بر عملکرد آن با استفاده از کد FRAPCON-3
پویان نجفی سعید طالبی مجید قصابیان
مشاهده مقاله | اصل مقاله (472.93 K)