نویسنده = کاتبی فاطمه قلیپور پیوندی رضا رحمانیفرد روح الله
تعداد مقالات: 1

1 ارزیابی و آزمایشات تجربی با سوسوزن پلاستیک برای ضخامت سنجی بتا
کاتبی فاطمه قلیپور پیوندی رضا رحمانیفرد روح الله
مشاهده مقاله | اصل مقاله (425.54 K)