نویسنده = سید مصطفی صادقی مهدی حمیدی سعید
تعداد مقالات: 1

1 بهینه سازی پارامترهای شش قطبی مغناطیسی در چشمه یونی ECR محمّدی
سید مصطفی صادقی مهدی حمیدی سعید
مشاهده مقاله | اصل مقاله (705.13 K)