نویسنده = قاسمی داغی مجید ـ ایرجی داود
تعداد مقالات: 1

1 ساخت پروب ماخ دو وجهی و اندازه گیری سرعت وشار ذرات پلاسما در تخلیه تابان مخلوط گاز سیلان با هلیوم
قاسمی داغی مجید ـ ایرجی داود
مشاهده مقاله | اصل مقاله (502.88 K)