نویسنده = تقوی مقدم الهام صفری محمدجواد
تعداد مقالات: 1

1 تعیین هوشمند معیار شایستگی در روش های جداسازی نوترون و گاما
تقوی مقدم الهام صفری محمدجواد
مشاهده مقاله | اصل مقاله (780.54 K)