نویسنده = بیات جهانگیر کارده فریما اسکندری محمدرضا
تعداد مقالات: 1

1 محاسبه سن فرمی نوترون های شکافت اورانیوم 235 در محیط آب-اورانیوم به روش مونت کارلو و مقایسه آن با مقادیر تجربی جهت ارزیابی
بیات جهانگیر کارده فریما اسکندری محمدرضا
مشاهده مقاله | اصل مقاله (401.51 K)