نویسنده = قاسمی زاد عباس عاشوری حدیقه سادات کیایی سید محمود صدیق زاده اصغر
تعداد مقالات: 1

1 بررسی عددی بهبود انتقال حرارت در دایورتور راکتورهای گداخت با استفاده از نانوسیال آلومینیوم اکسید
قاسمی زاد عباس عاشوری حدیقه سادات کیایی سید محمود صدیق زاده اصغر
مشاهده مقاله | اصل مقاله (532.16 K)