نویسنده = ردایی مسعود شیرانی بیدآبادی بابک
تعداد مقالات: 1

1 اندازه گیری انرژی باریکهی الکترون دستگاه پلاسمای کانونی با استفاده از دزیمتری تابش ایکس ترمزی
ردایی مسعود شیرانی بیدآبادی بابک
مشاهده مقاله | اصل مقاله (398.72 K)