نویسنده = میرعماد سید میلاد شیرانی بید آبادی بابک
تعداد مقالات: 1

1 بررسی اثر هندسهی آند بر توزیع فضایی ناحیهی گسیل اشعه ایکس دستگاه پلاسمای کانونی
میرعماد سید میلاد شیرانی بید آبادی بابک
مشاهده مقاله | اصل مقاله (420.61 K)