نویسنده = یعقوبی سام قاسمی زاد عباس خوشبین فر سهیل
تعداد مقالات: 1

1 مرز رشد ناپایداری رشته ای در پلاسمای پیش فشرده افروزش سریع پروتونی
یعقوبی سام قاسمی زاد عباس خوشبین فر سهیل
مشاهده مقاله | اصل مقاله (292.25 K)