نویسنده = عرب حمید عابدی سجاد محمودآبادی امیر میرزاخانی محمد رضا_ موسوی سیدحسین
تعداد مقالات: 1

1 محاسبه میزان گاز تورون در سایتهای فرآوری اورانیوم با استفاده از اندازه گیری اکتیویته Po 212
عرب حمید عابدی سجاد محمودآبادی امیر میرزاخانی محمد رضا_ موسوی سیدحسین
مشاهده مقاله | اصل مقاله (422.88 K)