نویسنده = نرگس محمدبیگیان محمدباقر غفرانی مجید طالبی مهدی ثقفی
تعداد مقالات: 1

1 مدلسازی حادثه قطع کامل برق نیروگاه اتمی بوشهر با استفاده از کد RELAP5 و مقایسه نتایج آن با نتایج آنالیز ایمنی نیروگاه اتمی بوشهر
نرگس محمدبیگیان محمدباقر غفرانی مجید طالبی مهدی ثقفی
مشاهده مقاله | اصل مقاله (594.64 K)