نویسنده = دشتستانی سپیده Sepideh Dashtestani
تعداد مقالات: 1

1 جذب انرژی لیزر در پلاسمای مغناطیده و برخوردی The absorption of laser energy in magnetized and collisional plasma
دشتستانی سپیده Sepideh Dashtestani
مشاهده مقاله | اصل مقاله (551.39 K)