نویسنده = لشنی سعیده کاسه ساز یاسر صالحی باروق مهدی
تعداد مقالات: 1

1 محاسبه دز جذبی تیروئید در پرتو درمانی سرطان سینه توسط کد MCNPX و مقایسه آن با نتایج نرم افزار طراحی درمان سه بعدی
لشنی سعیده کاسه ساز یاسر صالحی باروق مهدی
مشاهده مقاله | اصل مقاله (771.81 K)