نویسنده = سید حامد حسینی وحید جمشیدی زهرا تبادار
تعداد مقالات: 1

1 1 Radiation safety evaluation of BNPP-1 tanks including distillated primary circuit water installation outside controlled area
سید حامد حسینی وحید جمشیدی زهرا تبادار
مشاهده مقاله | اصل مقاله (1.55 MB)