نویسنده = کاسه ساز یاسر خوش احوال فرخ و
تعداد مقالات: 1

1 Calculation and analysis of the tritium production in a fusion reactor using Monte-Carlo method
کاسه ساز یاسر خوش احوال فرخ و
مشاهده مقاله | اصل مقاله (556.9 K)