نویسنده = حصاری پور سجاد ـ عسگریان سید مرتضی ـ صادقیان حمیدرضا ـ کارگر زهره
تعداد مقالات: 1

1 بررسی اثر تابش نوترون سریع بر توزیع حفرههای نانو پودرهای فریت نیکل با استفاده از طیف سنجی طولعمر نابودی پوزیترون)PALS(
حصاری پور سجاد ـ عسگریان سید مرتضی ـ صادقیان حمیدرضا ـ کارگر زهره
مشاهده مقاله | اصل مقاله (973.03 K)