نویسنده = حسینی مطلق سیده نسرین لاری متفکر فائزه
تعداد مقالات: 1

1 حل تحلیلی دستگاه رقابتی لوتکا – ولترا برای تعیین چگالی سلول های سالم و سرطانی
حسینی مطلق سیده نسرین لاری متفکر فائزه
مشاهده مقاله | اصل مقاله (966.47 K)