نویسنده = نادری داریوش اکبری سعیده
تعداد مقالات: 1

1 محاسبه سطح مقطع همجوشی یون های سنگین در انرژی های نزدیک و زیر سد کولنی
نادری داریوش اکبری سعیده
مشاهده مقاله | اصل مقاله (1.25 MB)