نویسنده = احمدی هاجر رییسی مرتضی باقرزاده مجتبی پیامی فریدون
تعداد مقالات: 1

1 ساخت و بررسی خواص لومینسانسی نانو کامپوزیت سوسوزن CeF3/ZnS
احمدی هاجر رییسی مرتضی باقرزاده مجتبی پیامی فریدون
مشاهده مقاله | اصل مقاله (1.18 MB)