نویسنده = علیاکبر بهرامی دکتر فرشاد فقیهی دکتر محمدرضا نعمتالهی
تعداد مقالات: 1

1 کد مصرف سوخت راکتورهای PWR با غنای متوسط کمتر از% 5: کد SUDEPLET
علیاکبر بهرامی دکتر فرشاد فقیهی دکتر محمدرضا نعمتالهی
مشاهده مقاله | اصل مقاله (1.03 MB)