نویسنده = رضاییان پیمان کاشیان صدیقه مصلحی امیر
تعداد مقالات: 1

1 بررسی خواص ترمولومینسانس نمونههای برنج ایرانی
رضاییان پیمان کاشیان صدیقه مصلحی امیر
مشاهده مقاله | اصل مقاله (432.77 K)