نویسنده = نویسندگان مهندس عظیم اسمی زاده
تعداد مقالات: 1

1 افزایش اطمینان بهره برداری از مجتمع های سوخت، با تصحیح مهندسی ضریب شاخص قابلیت اطمینان سوخت)FRI(
نویسندگان مهندس عظیم اسمی زاده
مشاهده مقاله | اصل مقاله (1.25 MB)