نویسنده = مهدوی محمدحسین نژاد معصومه مهدوی سیدربیع مهدی
تعداد مقالات: 1

1 برآورد دوز جذبی ژل MAGIC-f در پرتودرمانی به روش سی تی اسکن نوری و مقایسه با MRI و شبیه سازی مونت کارلو
مهدوی محمدحسین نژاد معصومه مهدوی سیدربیع مهدی
مشاهده مقاله | اصل مقاله (741.92 K)