نویسنده = صادقی بهاره صادقی احسانو زاهدی فر مصطفیو هارونی سمیه
تعداد مقالات: 1

1 تعیین و مقایسه پارامترهای سینتیک دزیمتر 100(-LiF:Mg;Ti (TLD در پرتودهی گاما
صادقی بهاره صادقی احسانو زاهدی فر مصطفیو هارونی سمیه
مشاهده مقاله | اصل مقاله (763.75 K)