نویسنده = سعید سهیلی محدثه رنجبران محمد خوش لسان و مرتضی خلیل خلیلی
تعداد مقالات: 1

1 Study of non-compound nucleus fission in heavy-ion reactions by angular anisotropy
سعید سهیلی محدثه رنجبران محمد خوش لسان و مرتضی خلیل خلیلی
مشاهده مقاله | اصل مقاله (1.17 MB)