نویسنده = فرزانه اعزازی سیدجابر صفدری محمد حسن ملاح علی نوروزی جواد کریمی ثابت عادل محمودیان
تعداد مقالات: 1

1 جداسازی ایزوتوپ های پایدار با استفاده از زنجیره شبکه ایده آل
فرزانه اعزازی سیدجابر صفدری محمد حسن ملاح علی نوروزی جواد کریمی ثابت عادل محمودیان
مشاهده مقاله | اصل مقاله (1.11 MB)