نویسنده = فرزانه اعزازی سیدجابر صفدری محمد حسن ملاح علی نوروزی جواد کریمی ثابت
تعداد مقالات: 1

1 شبیه سازی شبه دوتایی نو اول برای جداسازی ایزوتوپ های پایدار تلوریوم
فرزانه اعزازی سیدجابر صفدری محمد حسن ملاح علی نوروزی جواد کریمی ثابت
مشاهده مقاله | اصل مقاله (1.28 MB)