نویسنده = پورایمانی رضا میقانی الهام فتحی وند علی اصغر
تعداد مقالات: 1

1 اندازه گیری عناصر کم مقدار در هسته انار با روش فعالسازی نوترونی
پورایمانی رضا میقانی الهام فتحی وند علی اصغر
مشاهده مقاله | اصل مقاله (1.23 MB)