نویسنده = فضائلی حسینینژاد سیدیوسف شانهساززاده سعید فیضی شهزاد
تعداد مقالات: 1

1 بررسی دزیمتری پیشبالینی کمپلکس های پورفیرینی به عنوان عوامل PDT و تصویربرداری
فضائلی حسینینژاد سیدیوسف شانهساززاده سعید فیضی شهزاد
مشاهده مقاله | اصل مقاله (1.19 MB)